ładowanie...

+48 61 810 23 75, 792 000 141

slajd mały

Tablice i gabloty sołeckie

Członek każdej społeczności lubi wiedzieć, co się w niej i wokół niej dzieje. Dotyczy to zarówno pracowników przedsiębiorstwa, jak i mieszkańców wsi. Choć dzisiaj w prawie każdym domu jest internet, to wielu mieszkańców preferuje tradycyjny obieg informacji.

Właśnie po to produkowane są tablice i gabloty sołeckie. Gospodarz wsi wywiesza na nich zawiadomienia o organizowanych zebraniach sołeckich, planowanych zabawach. Umieszcza na nich także informacje z urzędu gminy czy innych instytucji publicznych, np. ogłoszenia o obowiązkowych szczepieniach zwierząt.

W małych miejscowościach tablice i gabloty sołeckie montowane są zwykle w centralnych punktach, np. na ścianie świetlicy albo przy domu sołtysa (opcja wolnostojąca). W większych wsiach instaluje się kilka tablic. Dzięki temu wszyscy mają zapewniony dostęp do ważnych dla nich informacji.

zamów już teraz